Styrelsen 2022


Org.nr: 857204-9503

Ordförande

Peter Gaestadius

Vice ordförande

Eva Gustafsson

Kassör

Willy Johansson

Web

Jan-Olof Johansson

Sekreterare

Anne Comstedt

Lokalansvarig

Marie-Louise Martinsson

Ledamot

Ing-Marie Gaestadius

Suppleant

Monica Lysberg

Suppleant

Stina Trygg-Johansson

Ledamot

Roy Fransson

Kontakta oss


Är du intresserad och vill veta mer ?


Besök oss och prova på !!

Vi finns i Axelhuset på Axel Dahlströms Torg. Samma ingång som biblioteket.


Vill du veta mer ??

Skicka ett mail till digg@dansklubbendigg.se


Org.nr: 857204-9503 


Bankgiro : 5391-8470